Úvodní stránka

Zvon #9801 na Rohan

Považujeme za důležité zkusit vytvořit věc, která bude oslovovat lidi a nebude virtuální, ale hmatatelná. Chceme říci, že přes všechnu nenávist a zlobu na sociálních sítích spolu pořád umíme mluvit a tvořit. Chceme přetavit kus virtuální dělostřelecké palby v krásnou věc, která bude spojovat.

Zvon #9801
Jsme přesvědčeni, že hlas Zvonu #9801 bude dávat lidem impuls nezapomenout a nerezignovat na to, co nás drží pohromadě.

Z Protektorátu Čechy a Morava bylo za II. světové války odvezeno a přetaveno na zbraně 9801 zvonů. Z věží kostelů a radnic jich zmizelo až 90 procent. Nařízení, kterým byly rekvizice zahájeny, bylo vydáno 26. 11. 1941 a zvony byly shromážděny a odvezeny v létě následujícího roku.

Naším cílem je vytvořit zvon, který bude mementem této kulturní ztráty. Tisíce umlčených hlasů nahradí jeden hlas živý a silný. Za každý zničený zvon bude vložen jeden kilogram do nového zvonu o celkové hmotnosti 9801 kg. Bude stát na místě, odkud byly rekvírované zvony odvezeny.

Zvon je součástí naší kultury od raného středověku až po dnešní dobu. Nehraje jen signální, ale také společenskou roli. Jedním z nejznámějších symbolů západního světa je Zvon svobody – The Liberty Bell.

Se zvony je spojena řada důležitých událostí naší historie a mnoho osudů. Válečné rekvizice proto znamenají nejen devastaci zvonů, ale i společnosti a lidských pout.

Považujeme za důležité zkusit vytvořit věc, která bude oslovovat lidi a nebude virtuální, ale hmatatelná. Chceme říci, že přes všechnu nenávist a zlobu na sociálních sítích spolu pořád umíme mluvit a tvořit. Chceme přetavit kus virtuální dělostřelecké palby v krásnou věc, která bude spojovat.

Zvony byly rekvírovány za první světové války, stejně jako později za té druhé. Krátce po první světové válce byla za neuvěřitelného úsilí našich předků většina zničených zvonů nahrazena novými. V nelehké době mladého vznikajícího státu se povedlo téměř plně nahradit válečnou ztrátu.

I tento úctyhodný výkon bychom rádi připomněli. Po druhé světové válce se to však bohužel neopakovalo. Nastupující komunismus zpřetrhání společenských pout vítal.

Jsme přesvědčeni, že hlas zvonu #9801 bude dávat lidem impuls nezapomenout a nerezignovat na to, co nás drží pohromadě. Zvon #9801 nebude jen mementem, pomníkem či uměleckým dílem. Chceme, aby se po instalaci stal i nástrojem dlouhodobé sbírky a pomáhal shromažďovat finance pro návrat dalších zmizelých zvonů.

Ondřej Boháč, geograf, zvoník
Marek Vocel, producent
Radek Lunga, kampanolog
Josef Pleskot, architekt
Jiří Padevět, spisovatel

Janek Rubeš, dokumentarista
Kryštof Čižinský, zvoník
Jan Lukačevič, kosmický inženýr, zvoník
Štepán Valenta, zvoník
Tomáš Lapáček, politolog, zvoník

Leoš Válka, galerista
Jana Tomas Sedláčková, manažerka
Jan Mikulka, dokumentarista
Aleš Berný, novinář
Barbora Musilová, designér