Zazvoňte si na zvon! Každé pondělí od 18.00 náplavka, Rašínovo nábřeží

Veřejná sbírka

Podívejte se, jak se odléval Zvon #9801

Přehrát video

Pusťte si filmový dokument Zvon zvonů

Přehrát film

Promlouvám hlasem tisíců zvonů, které umlčela válka.

O zvonu

Chceme přetavit kus virtuální dělostřelecké palby v krásnou věc, která bude spojovat.

Iniciativa Zvon #9801

Za každý zničený zvon bude vložen 1 kg do nového zvonu o celkové hmotnosti 9801 kg.

Fakta a zajímavosti

Spolek Sanctus Castulus

Organizátor sbírky
Během druhé světové války v roce 1942 byly nacisty rekvírovány zvony pro potřeby nenasytného německého válečného průmyslu. Z území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava zmizelo přes 90 % všech zvonů.
Jako centrální místo pro celý Protektorát byly určeny pražské Maniny (dnes Rohanský ostrov). Zde byly zvony nakládány na lodě a v celkem pěti várkách odvezeny do válečných továren v Hamburku, kde byly rozbity a roztaveny.
Zvon #9801 bude stát na venkovní konstrukci v parku na Rohanském ostrově, v místech, odkud byly zvony kdysi nakládány na lodě a opouštěly naši půdu.
Z Protektorátu bylo odvezeno 9801 zvonů, z celého území včetně Sudet cca 13 000 zvonů. Po válce se vrátilo jen několik málo desítek zvonů, většina byla přetavena ve zbraně.
Ondřej Boháč
„Nový zvon bude připomínat a symbolizovat umlčení tisíců zvonů a velkou společenskou a kulturní ztrátu, ke které kdysi došlo. Lidé tehdy často riskovali životy a snažili se zvony ukrýt, nebo nabízeli výkupné, aby své zvony zachránili. Jen ojediněle se to podařilo.“
Ondřej Boháč, pražský zvoník a předseda stolice Sanctus Castulus
Serge Borenstein
„Karlín je naše velká vášeň, milujeme karlínské příběhy, které nás nikdy nepřestanou překvapovat. Jedním z těch nejpohnutějších je příběh cesty zvonů, který začal na Rohanském ostrově a symbolicky se sem brzy vrátí zpět, jako silné memento, dnes aktuální víc než kdy jindy.“
Serge Borenstein, spoluzakladatatel Karlín Group
Josef Pleskot
„Zvon vydává jasný znělý zvuk. Zvuk zvonu krájí vzduch. Vyrušuje, alarmuje, varuje, ale také svolává, usmiřuje a přináší radost. To vše by měl Zvon #9801 na Rohanu dokázat. Měl by alarmovat před zapomínáním a svolávat k usmiřování.“
Josef Pleskot, architekt
Luděk Sekyra
„Zvon #9801 pro mě symbolizuje nejen burcující hlas svobody a duchovního společenství, ale v sousedství Invalidovny a ve spojení se silným příběhem o rekvizici českých zvonů nacisty i varovné protiválečné memento. Bude autentickým výrazem identity nové čtvrti Rohan City, v níž chceme sdílený veřejný prostor skloubit s pocitem domova.“
Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Group a Sekyra Foundation
Radek Lunga
„Rekviziční akce roku 1942, která vyprázdnila a umlčela české věže (to také bylo kromě získání kovu jejím skrytým smyslem), se vrátit zpět nedá. Určitě se ale dá vhodně připomenout, s nějakým pozitivním vhledem a nápadem do budoucna. Ondřejovi a jeho kolegům za to patří dík. A dík patří i všem ostatním za jakoukoliv podporu, pomoc i spolupráci.“
Radek Lunga, památkář, historik, nakladatelský redaktor, kampanolog
Jana Tomas Sedláčková
„Iniciativu Zvon #9801 vnímáme jako aktivní způsob připomenutí významné, ale málo známé historické události a jako symbolický návrat zvonů do Česka. Důležitým odkazem je při tom pro nás zvon Liberty Bell v USA, který reprezentuje tradici svobodného Západu. V Nadaci PPF podporujeme projekty, které staví most mezi Českem a světem, hledají společný zájem a iniciují dialog. Věříme, že Zvon #9801 všechna tato kritéria splňuje, proto se na projektu od začátku aktivně podílíme.“
Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF
Jiří Padevět
„Zvony od nepaměti lidi svolávaly k setkání, ale také upozorňovaly na nebezpečí, pevně věřím, že nový zvon nebude muset žádné nebezpečí ohlašovat a bude jen místem dostředným, místem setkávání a přemýšlení. Třeba i přemýšlení o tom, proč tak snadno dopouštíme, že jsou nám zvony, svoboda a bezpečí totalitními režimy odnímány.“
Jiří Padevět, ředitel Divize Nakladatelství Academia
Martin Klán a Václav Klán jr.
„Iniciativa Zvon #9801 pro nás symbolizuje odkaz na historii, kterou je potřeba neustále připomínat. Tento projekt vnímáme jako velmi silný a rezonující. Podobně jako zvony, které byly umlčeny a zaslouží si psát další kapitolu svého příběhu.“
Martin Klán a Václav Klán jr., členové správní rady Amadeus Real Estate, a. s.
Marek Vocel
„Chceme přetavit kus virtuální dělostřelecké palby v krásnou věc, která nebude jen připomínat, ale bude trvale oslovovat a spojovat společnost. Díky všem, kteří se rozhodnou připojit a podpořit Zvon #9801.“
Marek Vocel, producent