Úvodní stránka

Fakta a zajímavosti

Za každý zničený zvon bude vložen jeden kilogram do Zvonu #9801.

váha: 9801 kg
výška: 187 cm
šířka: 258 cm

90 %

Během druhé světové války v roce 1942 byly nacisty rekvírovány zvony pro potřeby nenasytného německého válečného průmyslu. Z území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava zmizelo přes 90 % všech zvonů především z kostelů, radnic, ale například i z čokoládoven či pivovarů.

26. 11. 1941

Nařízení, kterým byly rekvizice zahájeny, bylo vydáno 26. 11. 1941 a zvony byly shromážděny a odvezeny v létě následujícího roku.

1 562 926 kg

Tolik byla celková váha 9801 zvonů odvezených do Hamburku. Každý zvon měl identifikaci ve tvaru P/P #### (Protektorat/Prag, číslo) nebo P/O #### (Protektorat/Ostrau, číslo), pokud pocházel z původně druhé sběrny v Ostravě, která byla rovněž v roce 1942 přesunuta na pražské Maniny.

Jádro
Prvním krokem tvorby formy zvonu je vyzdění jádra z cihel.
Spodní část formy
Jádro se pokryje hlínou a pomocí šablony se vykrouží vnitřní stěna zvonu.
Falešný zvon
Na vtnitřní stěnu se nanese další vrstva hlíny a druhou šablonou se vytvoří model zvonu v měřítku 1:1 (falešný zvon) včetně výzdoby zvonu zhotovené z vosku.
Vrchní část formy
Falešný zvon se překryje mnoha vrstvami jemné hlíny, aby se vše přesně přeneslo do formy. Hotová forma se vypálí, falešný zvon se přitom zničí.
Hotová forma
Po vypálení se forma rozebere, odstraní se zbytky falešného zvonu, vyčistí se a přesně sesadí zpět – tím vznikne dutina pro zvon. Forma se stáhne ocelovými obručemi, aby nepukla.
Odlévání zvonu
Do připravené formy se nalije roztavená zvonovina (bronz) o teplotě přesahující 1000 °C. Zvon chladne několik dní. Po vychladnutí se forma rozbije a zvon je třeba mechanicky vyčistit.

Výroba zvonu

Postup výroby zvonů je po staletí stejný. Zvony se odlévají ze zvonoviny, specifického druhu bronzu (78 % měď a 22 % cín). Tón či hlas zvonu je dán profilem a sílou stěny, tzv. zvonovým žebrem a také velikostí zvonu (průměrem).

Zvon je odlit do formy, která se vyrábí individuálně pro každý zvon a lze ji použít jen jednou. V případě nezdaru v jakékoli fázi je proto nutné začít zcela od začátku.

Nejprve se vyrobí model zvonu z hlíny a vosku v reálném měřítku a pomocí techniky ztraceného vosku se z něj vytvoří forma.

Ta se zakope do země a nalije se do ní rozžhavená zvonovina, specifický druh bronzu o teplotě cca 1 100 °C. Po vychladnutí se forma vyjme ze země, rozbije se a zvon je na světě.