Úvodní stránka

Organizátor

Za projektem stojí spolek Sanctus Castulus (česky sv. Haštal), jehož cílem je vracet chybějící zvony na jejich místo. V minulosti se podílel mj. na návratu zvonů do pražských kostelů sv. Haštala nebo kostela sv. Havla.

Sanctus Castulus, z. s.

Spolek sdružuje příznivce a obdivovatele zvonů, zvonařského i zvonického řemesla, zejména ty, kteří trpce a lítostivě snáší fakt, že počty pražských zvonů jsou od válečných rekvizic obou světových válek stále na svých podstavech.

Základními účely jsou: Podpora obnovy zvonového fondu, rozšiřování povědomí o zvonech a zvonařství, o stavu zvonového fondu a možnostech jeho obnovy.

V čele spolku stojí Ondřej Boháč, respektovaná osobnost a mj. ředitel IPR Praha. Spolek je soukromou aktivitou jeho a jeho kolegů zvoníků, což je povolání, kterému se na Starém Městě pražském věnuje od svého mládí.

Sídlo:
Oblouková 766/16
101 00 Praha 10-Vršovice

Předseda stolice:
Ondřej Boháč

IČO: 08029181
zal. 3. 3. 2019

Výroční zprávy spolku